Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (RIPE NCC)

Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (RIPE NCC)

Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (RIPE NCC) je medzinárodná nezávislá nezisková členská organizácia, ktorá podporuje infraštruktúru internetu prostredníctvom technickej koordinácie v nej obhospodarovaných regiónoch. Najdôležitejšou činnosťou RIPE NCC je fungovať ako Regionálny internetový register (Regional Internet Registry, skratka RIR, podriadený IANA) poskytujúce globálne internetové zdroje a s nimi súvisiace služby (IPv4, IPv6 a AS Number resources) pre členov v regióne RIPE NCC. Členovia sú najmä poskytovatelia pripojenia k internetu (Internet service providers), telekomunikačné spoločnosti a veľké firmy z Európy, Blízkeho východu a centrálnej Ázie.

RIPE NCC taktiež poskytuje služby pomáhajúce internetovému spoločenstvo, vrátane:

- Vývoj a správa databázy RIPE
- Administratívna podpora RIPE spoločenstvo

Ďalšie aktivity zahŕňajú:

- Styk s vládami a organizáciami a podnikmi nadväzujúce na internet,
- Správu jedného z 13 hlavných menných serverov (K-root),
- Rozmiestnenie databáz smerovanie
- Koordinácia podpory pre ENUM poverenia
- Nezávislé merania siete poskytujúce verejný a smerodajný prístup k štatistikám a operáciám na internete.

viac na www.ripe.net (EN)