Kontakty

SÍDLO SPOLOČNOSTI

PEGO Slovakia, s.r.o.

Sládkovičova 2545
017 01 Považská Bystrica

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

IČO: 36333123
IČ DPH: SK2021783544
Číslo účtu: 3138015153/0200
IBAN: SK8502000000003138015153
SWIFT: SUBASKBX
Všeobecná úverová banka a.s. Považská Bystrica

PEVNÁ LINKA: 042 32 11 333

MOBIL: 0918 939 939

 

VEDENIE SPOLOČNOSTI

e-mail: vedenie@pegonet.sk
Artúr Majčiník      042 32 11 339 e-mail: artur.majcinik@pegonet.sk

Ladislav Rezák    042 32 11 334 e-mail: ladislav.rezak@pegonet.sk

Peter Gorek          042 32 11 331 e-mail: peter.gorek@pegonet.sk

EKONOMICKÉ ODDELENIE

e-mail: ekonom@pegonet.sk
Patrícia Majčiníková    042 32 11 330 e-mail: patricia.majcinikova@pegonet.sk

TECHNICKÉ ODDELENIE

e-mail: support@pegonet.sk

PREDAJ-SERVIS PC

Ján Hodoník        042 32 11 338 e-mail: jan.hodonik@pegonet.sk

Marcel Filo           042 32 11 336 e-mail: marcel.filo@pegonet.sk

MONTÁŽ-SERVIS INTERNETU A IPTV

 
Marek Briestenský  Pavol Gorek 

Michal Jakubek  Ing. Michal Janik 

Andrej Martinka  Ladislav Fusko