Objednávka služieb – bytový zákazník


 • Áno     Nie
 • Zvolením tejto možnosti súhlasíte, že Vám spoločnosť PEGO Slovakia s.r.o., v zmysle ust. §75, ods. 6 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, bude zasielať elektronickú faktúru (vo formáte PDF) na Vami uvedenú emailovú adresu za poskytované služby v sieti PegoNET. Elektronická faktúra predstavuje plnohodnotnú náhradu písomne vyhotovenej faktúry. Písomne vyhotovená faktúra Vám nebude zasielaná poštou!
 • Áno     Nie

 •   z internetu / webu
    od známeho
    z TV reklamy
    z letáku v schránke
    z reklamy v tlači
 •