OPTIKA ZA POLOVICU - teraz zľava 50% na zriadenie služieb FiberX

ROUTER s nulovým nájmom / Bez viazanosti

 

Optický internet + digitálna TV

Zvýhodnené balíčky

Viac digitálnej zábavy vo vašej obývačke

viac info o TV službách

fiberX - najrýchlejší optický internet aj u vás doma

viac o fiberX

Navždy odpočítame 1€ za každého nového klienta

internetové pripojenie

Digitálna televízia s pokročilými funkciami

viac info o TV službách

airX+ - nové spoľahlivé bezdrôtové pripojenie

viac o airX+

WiFi router s nulovým nájmom pri pripojení FiberX

internetové pripojenie

Predaj a servis PC

viac informácií

Najčastejšie otázky

Na tejto stránke najdete odpovede na najčastejšie otázky súvisiace s našou sieťou, ktoré dostávame od našich zákazníkov a záujemcov. Pokiaľ nenájdete odpovede na niektoré Vaše otázky na tejto stránke, kľudne nás prosím kontaktujte. Radi zodpovieme všetky vaše otázky.

  • Čo je to FUP – Fair Using Policy – Férové využívanie služby
  • Používate agregáciu? Aký je agregačný pomer?
  • Koľko sa platí za prechod na vyšší, alebo nižší variant?

Čo je FUP – Fair Using Policy – Férové využívanie služby

(FUP) má zabezpečiť to, aby každému účastníkovi siete išiel internet spoľahlivo a rýchlo. FUP sa uplatňuje v závislosti od aktuálneho vyťaženia siete v záujme dosiahnutia rovnakej kvality a dostupnosti služby pre všetkých účastníkov. V prípade, že rozsah využívania služby účastníkom je taký, že neúmerným zaťažovaním ohrozuje sieť tzn. klesajú kvalitatívne parametre ich poskytovania ostatným účastníkom, je takýto rozsah užívania považovaný za zneužívanie služby. Spoločnosť PEGO Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo vykonať opatrenia na dočasné obmedzenie, zníženie prenosovej rýchlosti alebo prerušenie poskytovania služby takémuto účastníkovi. Viac informácií tu.

Používate agregáciu? Aký je agregačný pomer?

Jeden z veľkých rozdielov medzi nami a konkurenciou je práve v agregácii. V iných sieťach svoju celkovú internetovú kapacitu delia na niekoľko menších čiastkových kapacít a tie ďalej delia medzi koncových používateľov. Náš princíp je odlišný. Celú kapacitu spravodlivo rozdeľujeme medzi aktívne pripojených účastníkov. Na našej sieti funguje aktívny prvok tzv. shaper, ktorý zabezpečuje rovnomerné rozdeľovanie internetovej rýchlosti medzi koncových používateľov. Takto je celá internetová konektivita efektívne a spravodlivo spravovaná. Podobne je zdieľaný napríklad aj vodovod. Predstavte si čo by sa stalo, keby všetci naraz na jednom sídlisku otvorili vodovodné kohútiky.

Koľko sa platí za prechod na vyšší, alebo nižší variant?

Nič. Prechod na vyšší, alebo nižší variant je BEZPLATNÝ. Prejsť na vyšší, alebo nižší variant môžete kedykoľvek no najneskôr 7 dní pred skončením fakturačného obdobia. Stačí keď potvrdíte nový dodatok k zmluve v predajni PEGO Slovakia, s.r.o.